Jaarverslag Stichting Nkoso Ghana 2016-2017

Project: TUMI Ghana

Inhoudsopgave

Voorwoord

Hoofdstuk 1: Algemeen

1.1 Algemene gegevens
1.2 ANBI
1.3 Doel en visie
1.4 Samenstelling bestuur

Hoofdstuk 2: Activiteiten

2.1 Activiteiten
2.2 Fondsenwerving

Hoofdstuk 3: Financiën

3.1 Algemene uitgangspunten
3.2 Jaarrekening 2016-2017 in het kort
3.3 Balans
3.4 Winst-en-verliesrekening
3.5 Liqiditeitenrekening

Hoofdstuk 4: Plannen voor 2018

4.1 Nog te behalen uitgangspunten

 

Voorwoord

Dit verslag gaat inhoudelijk in op de resultaten van het project en geeft inzicht in de verrichte activiteiten, op zo’n manier dat de voornemens met de daadwerkelijk verrichte activiteiten kunnen worden vergeleken. De financiële verantwoording geeft inzicht in de wijze waarop het sponsorgeld is besteed.

Op 20 juli 2016 is stichting Nkoso Ghana opgericht. De stichting opereert onder de naam TUMI Ghana. In juli 2017 is de stichting actief geworden in Ghana. De activiteiten voor het behalen van de doelstellingen worden in Ghana uitgevoerd door een volledig gelieerde foundation (stichting): TUMI Ghana Foundation.

Namens het bestuur veel dank aan iedereen die ons gedurende deze opstartfase heeft gesteund. Zonder jullie donaties, giften, acties en motiverende woorden hadden we alle mooie resultaten nooit kunnen boeken. Dit jaarverslag is kort en krachtig, met een overzicht van de projectresultaten en inzicht in de financiën van het afgelopen jaar. Als er tijdens of na het lezen nog vragen rijzen, ontvangen we die graag via info@tumighana.org

 

Hoofdstuk 1: Algemeen

​1.1 Algemene gegevens

 Statutaire naam: Nkoso Ghana
 Rechtsvorm: Stichting
 Datum oprichting: 20 juli 2016
 KvK-nummer: 66512441
 RSIN-nummer: 856587928
 Rekeningnummer (IBAN): NL61RABO0311298729

1.2 ANBI

Stichting Nkoso Ghana is aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften van donateurs aftrekbaar van de belasting.

1.3 Doel en visie

Stichting Nkoso Ghana heeft als doel het verbeteren van het toekomstperspectief van vrouwen en kinderen in Kumasi en het creëren van banen voor alleenstaande moeders en andere kwetsbare groepen.​

Het is de visie van Stichting Nkoso Ghana om zelfredzaamheid te promoten in haar projecten, daarnaast wil de stichting ook zichzelf aan deze visie committeren. Stichting Nkoso Ghana streeft ernaar om op de lange termijn zo veel mogelijk financiële onafhankelijkheid te genieten.

TUMI Ghana Foundation voert de visie en doelstelingen van Stichting Nkoso Ghana ter plaatse uit. Het doel is zelfredzaamheid voor jonge Ghanese vrouwen, maar ook voor het project zelf. In het kader hiervan wordt gestreefd naar minimale financiële afhankelijkheid.

1.5 Samenstelling bestuur

De samenstelling van het bestuur op 31 december 2017 als volgt:

 Voorzitter: Milou Lommelen

 Vicevoorzitter: Danielle Leukel

 Secretaris: An Pegels

 Penningmeester: Wouter Gerards

 

Hoofdstuk 2: Activiteiten in 2016-2017

2.1 Uitgevoerde activiteiten

2016 q3 – 2017 q1 Na de oprichting van Stichting Nkoso Ghana stonden 2016 en begin 2017 voornamelijk in het teken van het opzetten van de algemene bedrijfsvoering van de stichting.

2017 q1 – 2017 q3 In de loop van 2017 is de nadruk geschoven naar fondswerving om daadwerkelijke activiteiten te kunnen uitvoeren om de doelstellingen te behalen.

2017 q3 De oprichtster Milou Lommelen is in het derde kwartaal 2017 naar Ghana gegaan om de opzet ter plaatse te begeleiden. Ook heeft ze hier TUMI Ghana Foundation opgericht. Het volledige bestuur is meerdere malen naar Ghana gereisd om te helpen bij de opstart.

2017 q3 – 2017 q4 De eerste maanden van TUMI Ghana Foundation stonden in het teken van het verkrijgen van alle benodigde vergunningen en het zoeken van een geschikt pand. Om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken, is het Women Empowerment Centre opgericht, waar kansarme vrouwen en jonge moeders praktische opleidingen kunnen volgen. Dit centrum is voor vrouwen tevens een veilige plek waar ze onder andere toegang hebben tot seksuele voorlichting en voorbehoedsmiddelen.

Lokale werkgelegenheid: naast de verrichte bouwwerkzaamheden, zijn er momenteel acht Ghanezen part- en fulltime werkzaam in het hostel en het Women Empowerment Centre.

“Het Women Empowerment Centre opende de deuren in november 2017. De eerste klassen begonnen direct na de opening en de tweede groepen startten in februari 2018. Het bouwen en inrichten van het Women Empowerment Centre creëerde veel lokale werkgelegenheid voor bijvoorbeeld timmermannen en elektriciens. Het gebouw heeft twee klaslokalen waarvan de eerste al volledig is ingericht voor de naailessen. Alle materialen (zoals naaimachines, strijkijzers en accessoires) zijn gekocht in Ghana om de lokale economie te steunen.”

“Om vrijwilligers te huisvesten en het Women Empowerment Centre te faciliteren, opende TUMI Ghana Foundation een hostel. Alle meubels en decoratie zijn handgemaakt en elke kamer is versierd met kleurrijke muurschilderingen die zijn gemaakt door een lokale kunstenaar. Daarnaast is op het terrein een groentetuin aangelegd, zodat de gasten een maaltijd kunnen nuttigen met biologische groenten uit eigen tuin. Alle inkomsten van het hostel stromen in de kas van TUMI Ghana Foundation. Het streven is dat TUMI Ghana Foundation een positief exploitatieresultaat heeft in het vierde kwartaal 2018. Om dit te realiseren, is er € 7.500,- geïnvesteerd in het TUMI Hostel.”

2.2 Fondsenwerving

Voor de fondsenwerving hebben we ons enerzijds gericht op particuliere donoren en anderzijds op bedrijven en fondsen.

In Nederland werden er verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder twee eigen sponsorlopen. Deze sponsorlopen zijn een terugkerend evenement: deze TUMI-Run wordt twee keer per jaar georganiseerd bij atletiekvereniging Unitas in Sittard. Verder organiseerden we een Yoga Charity Event in Amsterdam en was de stichting het goede doel bij Share a nice day in Den Bosch. In 2018 is TUMI Ghana het goede doel van de Trappistenloop PUUR in Tilburg. Ten slotte werd TUMI Ghana door CARE Nederland uitgeroepen tot het meest populaire ‘beginnend initiatief dat de wereld beter maakt’.

In 2016-2017 zijn onder andere Bierbrouwerij de Koningshoeven, Share A Nice Day Foundation, Albert Heijn, Provincie Limburg, Jumbo, Deloitte Core Audit Eindhoven, LBG Hotels, Yagov, Wilma Running, AV Unitas, Blackrock en een groot aantal particuliere sponsors. Daarnaast werden we gefinancierd door Het Elisabeth Strouven Fonds.

 

Hoofdstuk 3: Financiën

3.1 Algemene uitgangspunten

Het streven van stichting Nkoso Ghana is om alle projecten zo snel mogelijk zelfvoorzienend te kunnen laten bestaan. TUMI Ghana is een project dat uiteindelijk als doel heeft om in de toekomst zelfvoorzienend te worden. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en nemen gemaakte kosten vaak voor eigen rekening. Samengevat zijn de algemene uitgangspunten als volgt:

• Nkoso Ghana besteedt een zo groot mogelijk deel van de giften en donaties aan (mede)financiering van de projecten van onze lokale partner in Ghana; en

• De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

3.2 Jaarrekening 2016-2017 in het kort

In 2016-2017 bedroegen de totale baten € 52.078,58,-. Van deze inkomsten is € 49.391,76 besteed aan, of gereserveerd voor, projecten in Ghana.

De overheadkosten bedroegen € 2.686,82 en waren dus erg laag in opstartfase, doordat het dagelijks bestuur al haar onkosten heeft gedoneerd. Deze donaties zijn in natura verstrekt en derhalve niet meegenomen in de onderstaande stukken. Er kan hierbij gedacht worden aan kosten die betrekking hebben op het dagelijks bestuur in Nederland, maar ook kosten voor de hulp in Ghana. De totale eigen middelen die het bestuur ingebracht, bedroeg € 9.964,-.

3.3 Balans

​​

3.4 Winst- en-verliesrekening

3.5 Liquiditeitenrekening

 

Hoofdstuk 4 Plannen voor 2018

Wij streven naar en zetten ons in voor trotse leerlingen die hun uiterste best doen op school, zelfverzekerde jonge vrouwen die in de toekomst hopelijk aan het werk kunnen als kledingmaaksters, positieve feedback van onze achterban, goedlopende samenwerking met de Ghanese maatschappij.​

4.1 Nog niet behaalde doelstellingen van TUMI Ghana

Ondanks dat er al mooie resultaten zijn geboekt, gaan we in 2018 vooral verder op de ingeslagen weg. We gaan door met het vergroten van onze naamsbekendheid en het uitbreiden van de achterban.

Initieel was het de bedoeling de leerlingen tevens te laten helpen en koken in het hostel. Uit sociaal-ideologisch standpunt was het de intentie de jonge vrouwen nog meer ervaring te kunnen laten opdoen. Er is gekozen hier niet mee te starten, totdat het Ghanese hostelteam volledig zelfstandig kan functioneren en nieuwe werknemers kan inwerken.

In de eerste twee maanden had het hostel een bezettingsgraad van 24,5%. Helaas is dit nog te weinig om het Women Empowerment Centre financieel op te vangen. Dit is echter wel in lijn met de verwachtingen waarin werd geschetst dat het Women Empowerment Centre de eerste periode afhankelijk zal blijven van sponsors. Desalniettemin heeft het hostel direct na haar oprichting al geleid tot een vermindering van het negatieve exploitatieresultaat van TUMI Ghana Foundation.

Het streven is om het vierde kwartaal van 2018 een positief exploitatieresultaat te genieten. Dit wil zeggen dat de opbrengsten van het hostel voldoende zijn om het Women Empowerment Centre draaiende te houden. Het installeren van zonnepanelen is een tweede doelstelling. Omdat Ghana dagelijks kampt met stroomuitvallen is het voor de continuïteit van de lessen belangrijk om het pand te voorzien van zonne-energie. Om dit te kunnen financieren, verkoopt TUMI Ghana aandelen in het eigen zonne-energieproject.

HarroAnnual report 2016-2017