Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of niet juist (meer) is. Stichting Nkoso Ghana is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.
Stichting Nkoso Ghana is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden op onze site wordt geplaatst. Via deze internetsite wordt toegang geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stichting Nkoso Ghana kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Privacy statement

In het kader van haar dienstverlening legt Stichting Nkoso Ghana jouw gegevens vast in een bestand. Nkoso Ghana respecteert jouw privacy en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle door jou verstrekte persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld, blijven strikt vertrouwelijk en worden niet verstrekt aan derden. Nkoso Ghana legt bij je aanmelding gegevens vast, die we kunnen gebruiken om je te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Als je deze informatie niet wilt ontvangen kun je dat aan ons laten weten, via Sticting Nkoso Ghana, Uitbelderstraat 14A, 6211 SL Maastricht of via Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven voor onze e-mails.

Indien je nog vragen hebt over de Privacy Policy van Nkoso Ghana, dan kun je een e-mail sturen naar info@tumighana.org.

Copyright

Op de inhoud en vormgeving van deze internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager, rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dien je vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Stichting Nkoso Ghana. Voor hergebruik kun je contact opnemen info@tumighana.org.

Linken en verwijzen naar pagina’s van Nkoso Ghana op internet is toegestaan.

HarroDisclaimer